Ejer du en drone? Eller går du med overvejelser om at anskaffe dig en? Så er det vigtigt, at du er bevidst om den række af regler, du skal forholde dig til, når du vælger at sætte dronen i luften og eventuelt give dig i kast med at filme dennes færd fra oven. Nedenfor er listet vigtig information og en række regler, du skal kende til.

Guide over de væsentligste regler som privatperson

Når du skal flyve med en drone, er det vigtigt, at du forinden har sat dig ind i lovgivningen om droner. Det er især vigtigt som privatperson at kende til de væsentligste regler, når der flyves inden for et bymæssigt område, idet sikkerheden altid skal være i top, hvad enten det gælder andre mennesker eller privat såvel som offentlig ejendom. Reglerne er desuden til for at sikre og fremme sikkerheden i luftrummet og privatlivets fred.

I nedenstående kan du danne dig et overblik over nogle af de regler, som er mest relevante for dig som privat dronefører. Det skal dog understreges, at det altid er førerens ansvar at holde sig opdateret i forhold til den danske lovgivning, da overtrædelser i værste tilfælde kan føre til bødestraffe. Droneføreren skal ligeledes selv sørge for at indhente information om eventuelle restriktioner i det luftrum, det planlægges, at flyvningen skal foregå i.

Vigtigst af alt er det at have anskaffet sig et dronetegn af Trafik-, Bygge- og Boligstyrrelsen, hvis dronen vejer over 250 gram. Tegnet kan tages i form af en online test. Hvis droneføreren er under 15 år, skal tegnet tages sammen med en værge. Uden et sådan er det som fører ikke lovligt at flyve med dronen. Og derudover er du som fører ansvarlig for at have en ansvarsforsikring for droner. Når disse forholdsregler er taget, er du klar til at flyve med din drone.

Når din drone er sat i luften, er der dog igen en række regler, det er vigtigt, du forholder dig til:

  • Andres liv og ejendom må ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe
  • Dronen skal under flyvningen på alle tidspunkter være inden for droneførerens synsvidde
  • Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlige veje skal være mindst 150 meter
  • Flyvehøjden må højest være 100 meter over terræn
  • Tæt bebyggede områder, hvor et større antal af mennesker er samlet i det fri, må ikke overflyves
  • Flyvning over områder, som er tydeligt afgrænset af for eksempel hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke ske uden ejers samtykke
  • Som privatperson må du ikke filme eller tage billeder af private områder såsom haver, gade, veje eller lignende.
  • Ved natflyvningen skal dronen være udstyret med lys, som gør det muligt for føreren at se og orientere sig i forhold til dronen. Derudover skal både start- og landingsområde være belyst

Bliv klar til droneflyvningen

Føler du dig orienteret i forhold til dronelovgivningen? Så køb dine dele til DJI droner hos Evermart.dk og bliv klar til flyvningen. Såke ske uden ejers samtykkent r som privatpersonivningen? pel hegn, hæk, mur eller lignende må ikke ske uden ejers samtykkent